Το ρεπερτόριο του Μάριου Τόκα στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων

Θεωρούμε καθήκον μας να στηρίξουμε την προσπάθεια της Ειδικής Υπηρεσίας για την ορθή και αποτελεσματική μετάβαση σε ένα φορέα που θα λειτουργεί απαλλαγμένος από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των δημιουργών, προστατεύοντας το έργο τους και αποδίδοντάς τους τα νόμιμα έσοδά τους από τα πνευματικά δικαιώματα με σεβασμό και δικαιοσύνη.

Οι κληρονόμοι των πνευματικών δικαιωμάτων του Μ.Τόκα,

Αμαλία Τόκα-Πετσοπούλου
Κώστας Τόκας
Άγγελος Τόκας
Χαρά Τόκα