Μ.Μητσιάς, Κ.Χατζηχριστοδούλου – Θεογεννήτωρ Μαρία (1998)

Μουσική: Μάριος Τόκας
Κείμενα του Αγιορείτη μοναχού Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη
Τραγούδι: Μανώλης Μητσιάς & Κώστας Χατζηχριστοδούλου
Έτος: 1998
Εταιρία: Μinos EMI

 1. Τον Υπερούσιον Θεόν – Μανώλης Μητσιάς
 2. Υψίστου Μήτηρ – Κώστας Χατζηχριστοδούλου – Μανώλης Μητσιάς
 3. Φέρουσα – Μανώλης Μητσιάς
 4. Θαύμα – Κώστας Χατζηχριστοδούλου
 5. Η Θεόν Τετοκυία – Μανώλης Μητσιάς
 6. Τις Μη Μακαρίσει Σε – Κώστας Χατζηχριστοδούλου
 7. Η Θεόν Απορρήτως Κυοφορήσασα – Κώστας Χατζηχριστοδούλου
 8. Δεδοξασμένη Μαριάμ – Μανώλης Μητσιάς
 9. Τα Ουράνια Υμνεί Σε – Μανώλης Μητσιάς
 10. Εργοις Του Σκότους Εδουλώθην – Κώστας Χατζηχριστοδούλου
 11. Θεοτόκε Αειπάρθενε – Κώστας Χατζηχριστοδούλου
 12. Θεογεννήτωρ Μαρία – Μανώλης Μητσιάς