Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του αείμνηστου Μάριου Τόκα αναφορικά με ζωντανές παραστάσεις που διοργανώνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

PELECANOS & PELECANOU
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
 
Λάρνακα, 16 Μαρτίου 2018
 
Προς όλους τους Ενδιαφερόμενους Φορείς
 
Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας
Τηλεομοιότυπο: 22 42 63 49
 
Δια μέσω τηλεομοιότυπου
 
Αξιότιμοι Κύριον Κυρίες,
 
Θέμα: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του αείμνηστου Μάριου Τόκα αναφορικά
με ζωντανές παραστάσεις που διοργανώνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Αναφορικά με το ως άνω θέμα, ενεργούμε ως εκπρόσωποι των δικαιούχων του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του αείμνηστου Μάριου Τόκα και επιθυμούμε:
να φέρουμε εις γνώση σας τα ακόλουθα:
 
Οι ζωντανές παραστάσεις που διοργανώνονται κατά καιρούς στο όνομα και στο έργο
του αείμνηστου Μάριου Τόκα, λαμβάνουν χώρα δυστυχώς δίχως την απαιτούμενη από
τον Νόμο άδεια των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι την σύζυγο του
αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Αμαλία Πετσοπούλου Τόκα και τα τέκνα του Χαρά
Τόκα, Άγγελο Τόκα και Κωστή Τόκα, με αποτέλεσμα να συντελείται προσβολή του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο προστατεύεται από τον περί
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1976 (Ν.59/76).
 
Σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του Νόμου 59/76, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
προσβάλλεται από οποιονδήποτε, ο οποίος προβαίνει, προκαλεί η επιτρέπει σε άλλο
πρόσωπο να προβεί, χωρίς την άδεια δικαιούχου, σε τέλεση πράξεως, η τέλεση της
οποίας ελέγχεται υπό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου,
καθίσταται πρόδηλο από το ίδιο το λεκτικό του άρθρου ότι, η λήψη άδειας από τους
δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για δημόσια εκτέλεση,
παρουσίαση ή προβολή μουσικού έργου, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Περαιτέρω,
το άρθρο 14(3) του Ν.59/76 προνοεί ότι «οποιοσδήποτε ο οποίος εν γνώσει του
προβαίνει ή επιτρέπει τη δημόσια εκτέλεση, παρουσίαση ή προβολή καλλιτεχνικού και
μουσικού έργου […] η οποία ενέχει προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
το οποίο υπάρχει σ’ αυτό το έργο, ή εν γνώσει του προβαίνει ή επιτρέπει τη δημόσια
εκτέλεση ερμηνείας ή εκτελέσεως, η οποία ενέχει προσβολή ή συγγενικού δικαιώματος,
το οποίο προστατεύεται από τον παρόντα Νόμο, διαπράττει αδίκημα […]».
 
Υπό το φως των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε
στην διοργάνωση ζωντανής παράστασης αφιερωμένη στο όνομα και/ή στο μουσικό
έργο του αείμνηστου Μάριου Τόκα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τους
δικαιούχους δια μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tokasmar [at] otenet.gr ή/και
ch.toka [at] foutsislaw.gr ή/και δια μέσω ημών ως εκπρόσωποι των δικαιούχων στο
info [at] pelecanoslaw.com μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή προς λήψη της απαιτούμενης άδειας, ούτως ώστε να αποφευχθεί
μελλοντική προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων κατά παράβαση της σχετικής
Νομοθεσίας.
 
Με γνώμονα την ευαισθησία σας επί θεμάτων διατήρησης της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, είμαστε σίγουροι για την θετική σας ανταπόκριση και κατανόηση.
 
Με τιμή,
 
Πελεκάνος & Πελεκάνου ΔΕΠΕ
Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι
 
Με Κοινοποίηση στους:
Χαρά Τόκα
Άγγελος Τόκα
Κωστής Τόκα
κα. Αμαλία Πετσοπούλου Τόκα

 

Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (8/06/2018) σχετικά με τα Μουσικά Σχολεία Κύπρου